Dooro Page

Codkaaga wuu tirsanayaa!

Doorashooyinka Soo Socda

Doorashada soo socota:

Doorashada Gu'ga 2024 - Abriil 2, 2024

Ogaanshaha inaad u diiwaan gashan tahay inaad codayso

My Vote Wisconsin waa shabakad aad ku ogaan karto haddii aad u diiwaangashan tahay inaad codayso, hel goobtaada codbixinta, ogow waxa ku jiri doona warqadda codbixinta, cusboonaysii macluumaadkaaga, isu diwaangeli si aad u codayso, u ogaato wax ku saabsan warqadaha codbixinta maqan, raadraaca warqadda cod bixinta, iyo cidda karraaniga xaafaddaada ah.

Codkayga Wisconsin

Xaashida xaqiiqda ee diiwaangelinta codbixinta (Xuquuqda Naafada Wisconsin)

Jadwalka Doorashada

Xuquuqda cod bixinta ee hoos yimaada mas'uuliyadda