Dooro Page

Gudbinta ADRC

Foomkan waxaa buuxinaya Xirfadle.

Kadib helitaanka foomkan, Khabiir ku takhasusay I&A wuxuu la xiriiri doonaa qofka lala xiriirayo ee lagu siiyay gudbinta hal maalin ganacsi gudahood.

Haddii ay jiraan wax su'aalo ah, Khabiirka I&A wuxuu la xiriiri karaa isha gudbinta macluumaad dheeri ah.