Dooro Page

Caymiska Caafimaadka

Caynsanaanta Daryeelka Caafimaadka ee Dadka Waaweyn iyo Dadka Waaweyn ee Naafada ah

Ikhtiyaarada caynsanaanta daryeelka caafimaad, isku-duwidda, iyo uqalmitaanka waa mid dhib badan. Waxay jahwareer ku noqon kartaa shaqsiyaadka iyo daryeeleyaasha si isku mid ah.

La-taliyayaashayada SHIP (Barnaamijka Caafimadka Caymiska Caafimaadka Gobolka) ayaa halkan u jooga inay bixiyaan macluumaad aan habooneyn oo ku saabsan ikhtiyaarada faa'iidooyinka daryeelka caafimaadka iyo inay gacan ka geystaan ​​socodsiinta waraaqaha ballaaran ee la socda.

ADRC ma iibiso caymiska.

Waxaan nahay halka aan joogsaneynin ee macluumaadka si aan kaaga caawino go'aaminta waxa sida ugu fiican ugu shaqeynaya xaaladdaada.

Medicare

Medicaid

Caymiska Kale