Dooro Page
Daryeel-siinta & U doodista

Daryeel-siinta & U doodista

Daryeel bixiyayaasha aan rasmiga ahayn, oo sidoo kale loo yaqaan daryeel bixiyaasha qoyska, ayaa ka kooban tiro badan oo reer Wisconsin ah. Dhab ahaantii, waxaa jira qiyaastii 58,000 daryeel-bixiyeyaal aan rasmi ahayn oo ku sugan gobolka, shakhsiyaadkani waxay bixiyaan 80% dhammaan daryeelka dadka waaweyn iyo dadka waaweyn ee naafada ah! Kuwaas...