Dooro Page

Isbahaysiga Xannaaneeyaha Degmada County

Wargayska Daryeel-bixiye

Isbahaysiga Xannaaneeyaha Degmada ee Brown wuxuu aqoonsan yahay culeyska dheer ee daryeelayaasha waqtigan waxay isku raaceen joornaal ay ku jiraan talooyin waxtar leh iyo agabyo kugu taageeraya.

Dhacdooyinka Daryeel Bixiyaha Soo Socda

Daryeelayaasha

Dhacdooyinka daryeelaha

Taageero Dhaqaale