Dooro Page

U -doodista 101

Baro wax badan oo ku saabsan sida aad uga qayb qaadan karto bulshadaada oo u doodo arrimaha aad xiisaynayso.

Su'aalaha ku saabsan arrimaha u doodista?

Waa kuwan qaar ka mid ah kheyraadka kaa caawinaya inay kugu hagaan u doodid wax ku ool ah

Ogow waxa ay ka kooban tahay dowladdaada iyo habka loo beddelayo Sharci dejinta.

 • Sidee biil sharci u noqdaa?
 • Waa kuwee Sharci-dejiyayaashaydu?
 • Ogow "yaa waaye" ee sharci dajintaada
 • Soo ogow sharciyada iyo sharciyada laga hadlayo, iyo waliba taariikho muhiim ah

U-doodista wax ku oolka ah waxay sidoo kale u baahan tahay isgaarsiin wax ku ool ah.

 • Maxaa samayn karaa?
 • Sida loola hadlo iyo / ama si wax ku ool ah loogu qoro sharci dejintaada
 • Maxay sharci-dejiyayaashu ugu baahan yihiin inay kaa maqlaan
 • U doodista iyo u ololeynta

Ogow xaqiiqooyinka Codbixinta oo hubi in codkaaga la tiriyey.

 • Doorashooyinka soo socda ee deegaankaaga ama gobolka oo dhan
 • Xagee ka codeeyaa?
 • Sida loo diiwaan geliyo iyo waxa ikhtiyaaraadkaaga codbixintu yihiin
 • La socoshada warqadaada codbixinta

U doodista & Kheyraadka Sharciga

Shabakada U doodista Gabowga ee Wisconsin (WAAN)

Xuquuqda Naafada Wisconsin

Gudiga Wisconsin ee Dadka Naafada Koboca

Isbahaysiga Badbaada ee Wisconsin

ABC ee Caafimaadka

Golaha Qaranka ee Duugista (NCOA)

Xarunta Xuquuqda ee Medicare

XAQIIQOOYINKA Wisconsin

Qareenada Sharciga Waayeelka

Shuruudaha Tababarka Mas'uuliyadda

Laga bilaabo Janaayo 1, 2023, dhammaan mas'uuliyiinta mustaqbalka waxaa hadda looga baahan yahay inay qaataan koorsada Tababarka Mas'uuliyadda Bilaashka ah ee uu gobolku oggolaaday (Wisconsin Act 97) ugu yaraan 96 saacadood ka hor taariikhda maxkamadda.

Wakaaladaha Ilaalinta

Wakaaladaha Ilaalada ee u adeegaya Degmada Brown

Wakiilada Hay'adaha Bixiyaha 

Wakiilada Hay'adaha Bixiyaha ee u adeegaya Degmada Brown