Xaiv Page
Nug kuv & A: Yuav ua li cas thaum koj tus neeg koj hlub xav tau Lub Chaw Saib Xyuas Neeg Mob

Nug kuv & A: Yuav ua li cas thaum koj tus neeg koj hlub xav tau Lub Chaw Saib Xyuas Neeg Mob

Peb hnov ​​​​ntau zaus los ntawm cov tsev neeg uas lawv cov neeg hlub tau nyob hauv tsev kho mob tom qab muaj kev poob lossis poob qis hauv kev noj qab haus huv thiab yuav xav tau kev kho kom rov zoo dua hauv Lub Chaw Saib Xyuas Neeg Mob (SNF). Koj puas paub cov ntsiab lus Nursing Home thiab Skilled Nursing Facility tsis yog ...