Xaiv Page
Ua kom koj lub hlwb noj qab haus huv

Ua kom koj lub hlwb noj qab haus huv

Xyoo tshiab cov kev daws teeb meem yog nyob ib ncig ntawm lub ces kaum. Ntau tus ntawm peb yuav cog lus tias yuav hloov pauv peb lub cev noj qab haus huv (piv txwv li, txiav luam yeeb, poob phaus, tawm dag zog ntau dua, thiab lwm yam). Raws li lub neej, peb nyiam tsom rau peb lub cev noj qab haus huv, tab sis dab tsi txog peb lub hlwb ...
Kev Tsis Hnov Me (MCI)

Kev Tsis Hnov Me (MCI)

Me Ntsis Pom Kev Puas Hlwb (MCI) yog kev soj ntsuam kev soj ntsuam uas qee tus neeg yuav hu ua “pre-Alzheimer,” tab sis qhov no tsis yog tas li. Tus neeg yuav raug kuaj mob MCI thaum lawv ntsib teeb meem kev xav tsis thoob uas yuav ceeb toom tau, tab sis tsis mob heev txaus ...