Xaiv Page
Nug kuv & A: Ua Koj Lub Suab Hnov!

Nug kuv & A: Ua Koj Lub Suab Hnov!

Nqe Lus Nug: Kuv xav pab tib neeg kom nkag siab txog lawv txoj cai thiab muaj peev xwm ua kom lawv lub suab hnov. Dab tsi yog qee qhov kev xaiv uas cov neeg laus thiab cov neeg xiam oob qhab tuaj yeem siv los tawm tswv yim rau lawv tus kheej? Teb: Muaj ntau lub koom haum tawm tswv yim uas ...