Kev Tawm Tsam Tawm Tsam

Kawm ntxiv seb koj tuaj yeem koom nrog hauv koj lub zej zog thiab tawm tswv yim rau cov teeb meem uas koj mob siab rau.

“Peb tsav qhov kev hloov pauv uas peb xav pom hauv peb lub zej zog.

Peb yog lub txim taws uas ua rau tib neeg thiab cov tswv yim tawm hauv av.

Peb yog tus ua tau kev hloov pauv. "

Rov qab rov qab rau cov hauv kev tawm tswv yim yav tom ntej

Cov ntaub ntawv no yog npaj rau kev kawm thiab ua kom muaj zog nrog koj cov ntaub ntawv. Raws li cov neeg tawm tswv yim, raug kawm txog cov cai lij choj uas tseem ceeb heev.

CEEV: Yuav Tsum Tau Ua!

Khij rau qhov no thaum xav tau ntawm cov ncauj lus tseem ceeb txhawb nqa.