Xaiv Page

Kev Tawm Tsam Tawm Tsam

Kawm ntxiv seb koj tuaj yeem koom nrog hauv koj lub zej zog thiab tawm tswv yim rau cov teeb meem uas koj mob siab rau.

“Peb tsav qhov kev hloov pauv uas peb xav pom hauv peb lub zej zog.

Peb yog lub txim taws uas ua rau tib neeg thiab cov tswv yim tawm hauv av.

Peb yog tus ua tau kev hloov pauv. "

Cov koom tes hauv Txoj Cai Lij Choj

Wisconsin Partners in Policymaking yog ib qho kev tawm tswv yim rau XNUMX lub rooj sib tham thiab cov txheej txheem kev hloov pauv kev cob qhia uas tsim cov thawj coj yav tom ntej thoob plaws lub xeev uas muaj peev xwm ua haujlwm nrog cov neeg tsim cai lij choj thiab cov zej zog ntawm cov cai thiab cov thawj coj uas yuav txhawb nqa kev koom tes thiab suav nrog cov neeg muaj kev loj hlob tsis taus hauv txhua tus. yam ntawm lub neej.

Hnub rau Chav Kawm 2024 yog:

  • Lub Plaub Hlis 5 & 6, 2024 (Madison*)
  • Tsib Hlis 3 & 4, 2024 (Madison)

* Yog tias kev koom nrog tus kheej yog ib qho thaiv, thov hu rau Jenny Neugart, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm ntawm Jennifer.neugart@wisconsin.gov los tham txog kev xaiv.

Wisconsin Senior Advocates (WSA) Xav Tau Koj!

Wisconsin Senior Advocates (WSA) yog ib pab pawg ntawm cov neeg laus laus uas xav kom muaj kev nkag siab txog cov cai thiab cov txheej txheem cuam tshuam rau cov neeg laus laus hauv lub xeev.

Cov Haujlwm thiab Lub Hom Phiaj:

  1. Tus tswv cuab ntawm Wisconsin Aging Advocacy Network (WAAN). Koom nrog WAAN cov dej num suav nrog Hnub Kev Tawm Tswv Yim Hnub nyoog ntawm lub peev.
  2. Ua kom paub txog cov teeb meem hauv cheeb tsam, xeev, thiab tsoomfwv qib siab.
  3. Cov neeg tawm tswv yim txog cov teeb meem ntawm txhua qib uas cuam tshuam rau cov neeg laus hauv zej zog - muab cov ntaub ntawv rau cov neeg raug xaiv tsa suav nrog kev hu xov tooj, mus ntsib chaw ua haujlwm, ntawv pov thawj txog nyiaj txiag, thiab lwm yam.
  4. Ua hauj lwm nrog cov neeg laus hais txog kev tawm tswv yim rau lawv tus kheej thiab lawv cov kev xav tau.

Hu rau:

Esther Olson – yog olson3207@gmail.com

 Stephanie Sue Stein – ssstein@gmail.com ib

Dain Maddox – dainmaddox@gmail.com

Jim Schmidlkofer – aged_cheddar@yahoo.com

Cov ntaub ntawv no yog npaj rau kev kawm thiab ua kom muaj zog nrog koj cov ntaub ntawv. Raws li cov neeg tawm tswv yim, raug kawm txog cov cai lij choj uas tseem ceeb heev.

CEEV: Yuav Tsum Tau Ua!

Khij rau qhov no thaum xav tau ntawm cov ncauj lus tseem ceeb txhawb nqa.

Kev tawm tswv yim Blogs