ADRC Magazine

Tau ib feeb? Peb xav hnov ​​koj cov lus!

Peb tab tom ncav cuag peb cov neeg nyeem ADRC Magazine kom paub ntau ntxiv txog qhov koj tab tom nrhiav thiab yuav ua li cas thiaj li tsim nyog koom nrog cov phooj ywg! Peb yuav txaus siab tiag tiag yog tias koj tuaj yeem siv sijhawm ob peb feeb los sau peb cov ntawv tshawb fawb luv luv txog cov ntawv xov xwm. Ua tsaug!

Nkag nrog Cov Ntaub Ntawv thiab Yam Yuav Tsum Tau Ua

ADRC Magazine yog qhov chaw kawm txog cov ncauj lus tseem ceeb rau koj thiab npaj koj lub hlis nrog kev lom zem thiab yam txaus nyiam ua.

Nyem ntawm daim duab mus rau sab laug los qhib lub hli no.

Yog Li Muaj Ntau Txoj Kev Kom Tau Luam Ntawv

Tshawb xyuas ntau txoj kev koj tuaj yeem tau txais ADRC Magazine txhua lub hlis.

  1. Email Subscription:
    Siv daim foos hauv qab no los nyeem ADRC Magazine dawb los ntawm email. Txhua lub hlis koj yuav tau txais email nrog qhov txuas nkag mus nyeem ADRC Magazine online.
  2. Xa Rau Koj Lub Tsev:
    Kom nws xa tuaj rau koj lub tsev rau $ 20 nyob rau ib xyoo. Hu rau (920) 448-4300 lossis nres tom Lub Tsev Tos Txais Tos lwm zaus koj nyob ntawm ADRC lossis Grounded Café los teeb qhov no. Mus zwm npe online, nias ntawm no (qhov txuas no yuav coj koj mus rau Kev Teem Sijhawm Plus. Los ntawm qhov ntawd, nyem rau ntawm "Subscription.")
  3. Mus nqa dawb:
    ADRC Magazine tuaj yeem mus nrhiav tau dawb ntawm ADRC lossis Grounded Café, ntawm Brown County Library cov chaw, thiab ntau, ntau qhov chaw thoob plaws Lub Nroog Brown.

 

Email Subscription

ADRC Magazine Thov

Nco tseg: Daim ntawv no tsis sib xws nrog Internet Explorer (IE). Thov siv lwm tus browser, xws li Mozilla, Chrome, lossis Edge.

Cov ntsiab lus Kuv xav paub txog: